Sonny Spek

Sonny Spek

Mijn naam is Sonny Spek, ik studeer Moderne Midden-Oosten Studies en ben daarnaast lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in lokale democratiseringsprocessen, woningbouw voor starters, het verbeteren van de sociale samenhang in buurten en de integratie van statushouders in onze samenleving. Zelf heb ik een aantal jaren in de Hoornes gewoond en toen was ik al van mening dat daar veel verbeterd moet worden de komende jaren.

Ook zie ik de groeiende kloof tussen burger en politiek als een van de grootste problemen van deze tijd. Ik ben van mening dat een fundamentele verandering van ons politiek bestel nodig is om het huidige 19e-eeuwse systeem ook nu nog te kunnen laten functioneren. Hierbij moet er op lokaal niveau veel meer worden gekeken naar gemeentelijke referenda, online burgerparticipatie en burgerpanels die hun advies kunnen geven over uiteenlopende zaken. Daarnaast zie ik het als een doel om het lokale mediabestel de komende jaren weer op een dusdanig niveau te krijgen dat het weer als volwaardige controlerende macht kan worden beschouwd. In een tijd waarin discussies hoog op kunnen lopen is een goed functionerend media-apparaat van groot belang.

Als laatste vind ik het zorgelijk dat er een steeds grotere mate van polarisatie tussen christenen en niet-christenen lijkt te ontstaan binnen onze gemeente. Ik denk dat we de komende jaren moeten bouwen naar een Katwijk dat voor iedereen plaats biedt en een mooie tussenweg heeft gevonden tussen de verschillende levensovertuigingen.