Begrijpelijke taal

maandag 20 september 2021

In begrijpelijke taal

Politiek en stemmen is er voor iedereen. Wij hebben daarom in het kort ons programma samengevat in begrijpelijke taal. DURF vindt een aantal onderwerpen erg belangrijk:

  1. Er moeten meer huizen komen. Er is niet veel ruimte in de gemeente, dus daarom moet er vaker worden gekozen voor hogere bouw. Op die manier kunnen we meer mensen een woning vinden!
  2. Huizen moeten vooral zijn om te wonen. Leegstaande huizen of een groot aantal dat wordt gebruikt voor toerisme vinden wij niet goed als er zoveel mensen zoeken naar een huis om vast te wonen.
  3. Duurzaamheid en groen is goed, maar het moet niet teveel kosten. Mensen mogen niet arm worden door verduurzaming. Er zijn plannen om huizen ‘gasvrij’ te maken, maar dit zorgt voor weinig winst voor duurzaamheid. DURF is daarom geen voorstander van deze plannen. Er zijn gelukkig veel andere manieren om huizen te verduurzamen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatie.
  4. Politici moeten vaker luisteren naar de inwoners van onze gemeente. DURF wil daarom dat inwoners een referendum kunnen organiseren over belangrijke onderwerpen. Op die manier worden inwoners meer betrokken, is er meer discussie en moeten politici ook na verkiezingstijd meer luisteren.
  5. Er moet meer aandacht voor jongeren zijn in onze gemeente. Plekken waar jongeren komen moeten worden verbeterd en gelukkig is daar ook geld voor. Jongeren van 16 en 17 jaar oud kunnen nu te weinig doen in onze gemeente.
  6. Het moet overal fijn zijn om te kunnen wonen. Mensen met problemen of die nog geen Nederlands spreken moeten daarom eerlijk over de gemeente worden verdeeld. Dat is eerlijk doordat het mogelijke problemen voorkomt.