Betrouwbaar bestuur

vrijdag 11 februari 2022

Transparant bestuur en een betrouwbare overheid

 • DURF wil dat het mogelijk wordt om een lokaal referendum te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat dit instrument goed werkt, en hiermee houdt de burger ook na de verkiezingen een stok achter de deur.
 • DURF wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om te experimenteren met democratische vernieuwing. De lokale politiek is de kraamkamer van de democratie, en juist daar zou je bindende referenda, het instellen van een volksvergadering, volksinitiatief of door loting samengestelde wijkraden kunnen testen.
 • De komende jaren werken we aan het herstel van vertrouwen. DURF doet de belofte om uitgebreid over haar inspanningen te blijven rapporteren en uitleg te geven waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. De afgelopen vier jaar hebben wij dit uitgebreid via sociale media gedaan.
 • De gemeente moet geen doelen stellen die bij voorbaat al gedoemd zijn om te mislukken. Ook op die manier proberen we de band tussen overheid en burger te herstellen.
 • Het is belangrijk dat elke burger de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen. Daarom pleiten wij voor een verruiming van de spreektijd voor elke inspreker.
 • Het opstellen van een jongerenraad. Hiermee worden jongeren op een laagdrempelige manier betrokken bij het besluitvormingsproces en kunnen zij een adviserende rol spelen.
 • DURF is voorstander van een kinderburgemeester
 • Het zou goed zijn om bewoners met specifieke vakkennis te betrekken bij de besluitvorming. Wij pleiten ervoor om diverse burgerpanels op te richten waarin burgers plaatsnemen die adviezen kunnen geven over uiteenlopende zaken.
 • De gemeente zou de initiatieven vanuit de VNG van harte moeten ondersteunen. Er worden diverse vernieuwingen in de lokale politieke onderzocht en de gemeente Katwijk zou daar voorloper in moeten zijn.
 •  Wij zijn er voorstander van een lokale ombudsman aan te wijzen. Bij de lokale ombudsman kunnen burgers sneller terecht dan de landelijke en kunnen problemen efficiënter worden aangepakt.
 • Wij zijn voorstander van een gekozen burgemeester. Bij de aanstelling van de nieuwe burgemeester moeten inwoners dan ook nauwer worden betrokken.
 • De gemeente moet aangenomen voorstellen toelichten via sociale media.
 • De lokale politiek moet meer inzichtelijk worden gemaakt. Om die reden zijn we voorstander van Politieke Portretten, waarbij burgers online per stemming kunnen zien welk besluit er voor lag, argumenten voor en tegen summier worden genoemd, en men per raadslid kan zien hoe er is gestemd.