Cultuur en Erfgoed

vrijdag 11 februari 2022

 • Het beschermen van ons (cultureel) erfgoed is cruciaal, en als DURF willen we meer waardering voor de eigen identiteit van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
 • Bij het onderhoud van erfgoed moeten de erfgoedwaarde, en niet economische aspecten, voorop komen te staan. Is een monument eenmaal weg, dan komt het ook nooit meer terug.
 • Subsidie voor ‘renovatie’ van monumentale gebouwen door derden moet kritisch worden bekeken, om misbruik van publiek geld te voorkomen. De regels moeten daarom strenger. 
 • Verenigingen of stichtingen die in voldoende mate een positieve rol vervullen in de gemeenschap moeten kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente.
 • Wij willen doormiddel van muurschilderingen het verhaal van onze dorpen door heel de gemeente heen vertellen.
 • Het moet mogelijk zijn om het Katwijks Museum ook op zondag te bezoeken.
 • Uitvoering van het DURF-initiatief “de Redschuur” om dit gebouw ter beschikking te stellen en in te richten met het oog op het behouden en beschermen van ons maritieme erfgoed.
 • Er moet een goed communicatieplan komen voor de communicatie van de Erfgoedvisie en de Erfgoedkaart naar de burger. DURF wil zo actief burgerschap stimuleren, om de politiek dichter bij de samenleving te plaatsen.             
 • De afgelopen tijd is er veel gesproken over het opheffen van het bouwverbod in de kustgebieden. Hier zijn wij fel tegenstander van. De Katwijkse kust is een stuk natuurgebied dat in de wintermaanden zo min mogelijk bebouwd moet zijn.
 • Het programma-aanbod van RTV Katwijk moet zich gaan richten op een breder publiek.
 • De gemeente Katwijk zou zich moeten houden aan de bekostigingsplicht van € 1,14 per huishouden voor lokale media. Daar tegenover moeten de gemeente ook bepaalde beleidseisen stellen.
 • Gemeenten mogen geen voorwaarden stellen die ingrijpen in de redactionele vrijheid van de lokale omroep. Daarnaast mogen er wel bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld.
 • Programma- en radiomakers zouden volledig vrij moeten zijn in hetgeen dat zij maken. Het bestuur zou hier geen invloed op mogen hebben.
 • Er moet worden gestreefd naar meer samenwerking, en op termijn wellicht een fusie tussen RTV Katwijk en andere lokale omroepen.
 • Kunst en cultuur zijn van waarde voor de Katwijkse samenleving. Wij geloven dat talentvolle mensen die in de culturele sector werken op een gegeven moment zichzelf ook staande kunnen houden.
 • Het muziekonderwijs is een belangrijk onderdeel in het stimuleren van talent en het ontplooien van muzikanten. Ook daar blijven wij de komende jaren zorg voor dragen.
 • Meer ruimte voor kunst en theater op “pop-up” plekken binnen de gemeente.
 • DURF is voorstander van een toekomstgerichte bibliotheek. Inwoners uit Rijnsburg en Valkenburg moeten ook snel toegang tot lokale voorzieningen hebben. De betaalbaarheid van deze nieuwe bibliotheek is voor ons van groot belang. Het traject om tot de nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek te komen heeft te lang geduurd.