Financiën

vrijdag 11 februari 2022

Degelijke gemeentelijke financiën

  • Katwijk moet de komende jaren een gemeente zijn die het financieel goed voor elkaar heeft. Daarom zullen wij ook de komende jaren streven naar een structureel begrotingsevenwicht. De inwoners mogen geen slachtoffer zijn van financieel wanbeleid.
  • Als er de komende jaren bezuinigt dient te worden dan moet er eerst worden gekeken naar het ambtenarenapparaat op het gemeentehuis en de taken die zij uitvoeren. Het eigen takenpakket is de afgelopen jaren teveel ontzien. De gemeente moet duidelijk maken welke taken zij nog wel en niet kan uitvoeren.
  • Gemeenten moeten zich harder uitspreken richting het rijk als zij niet in voldoende mate van geld worden voorzien. Het laten vallen van bepaalde taken als de financiering ondermaats blijft moet niet worden uitgesloten.
  • Bij het Rijk, Provincie en Europese Unie valt veel te halen op het gebied van subsidie. De komende jaren moeten er bij maatschappelijk betrokken projecten gekeken worden of er ook andere potjes kunnen worden aangeboord.
  • Er moet een subsidiedeskundige worden aangewezen die op professionele wijze kan bekijken welke subsidies mogelijk zijn voor projecten in onze gemeente.
  • De lokale lasten moeten zo laag mogelijk blijven. Als de gemeente toch geld nodig heeft, moet dat zoveel mogelijk middels toeristenbelasting of subsidies worden aangeboord.