Jeugd

vrijdag 11 februari 2022

Geef onze jeugd de ruimte

 • Het uitgaansleven in Katwijk is de afgelopen jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Veel mensen trekken naar Noordwijk of Leiden. Katwijk moet geen uitgaanswalhalla worden voor omliggende gemeenten maar het aanbod voor de eigen jeugd is momenteel erg summier. De gemeente zou het aantrekkelijker moeten maken voor horecaondernemers om zich hier te vestigen. Hierbij kan worden gekeken naar versoepeling van de vergunningseisen en van opgestelde maatregelen in het APV.
 • Het moet makkelijker worden voor inwoners om zelf evenementen te organiseren. De gemeente moet hier een positieve en ondersteunende rol bij spelen.
 • De komende jaren moeten er extra woningen worden gebouwd voor starters. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is momenteel maar liefst zes jaar; dat is simpelweg te lang.
 • De komende jaren moeten er voldoende stagemogelijkheden zijn voor jongeren om zich verder te ontwikkelen. De regionale samenwerking op dit gebied zetten wij voort.
 • Ieder kind heeft het recht om een sport te beoefenen in zijn of haar vrije tijd. Ieder kind dat wil sporten maar dat niet kan door de sociaaleconomische positie van de ouders, is er een te veel.
 • Wij willen een nachtbus. Dit verbetert de bereikbaarheid van onze gemeente.
 • In onze gemeente moet er genoeg aandacht zijn voor de fysieke en sociale speelruimte van kinderen. Het aanbieden en faciliteren van voldoende ruimte om te kunnen spelen is een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid van de gemeente.
 • Kinderen moeten op een veilige manier zelfstandig naar school, vrienden en speelplekken kunnen komen. Gevaarlijke verkeerssituaties (in de buurt van scholen) moeten dan ook waar nodig snel worden aangepakt.
 • Jongerencentra horen het gehele jaar open te zijn. Vooral in de periodes dat jongeren veel tijd over hebben (zoals in de zomervakantie).
 • Het jeugd- en buurtwerk is een belangrijke factor in het verbeteren van het sociale klimaat. De betrokkenen hierbij hebben een belangrijke socialiserende factor en zouden de benodigde opleiding moeten hebben.
 • Een kinderburgemeester kan de betrokkenheid van kinderen bij lokale zaken en initiatieven sterk verbeteren. DURF zal daarom voor een kinderburgemeester blijven pleiten.
 • Wij willen een jongerenraad instellen. Jongeren zijn volwaardige burgers en ook zij moeten op een laagdrempelige manier kunnen laten blijken wat zij van bepaalde zaken vinden.
 • Scum, SKA, De Schuit en buurthuizen spelen een belangrijke socialiserende factor bij de ontwikkeling van de jeugd en jongeren. Ook de komende jaren verdienen zij onze steun, maar er moet ook worden gekeken naar het moderniseren en toekomstbestendig maken van het jeugd- en jongerenwerk. Wij vinden dat het jeugd- en jongerenwerk een brede groep moet aanspreken die op dit moment buiten de boot valt, onder andere door het horecabeleid waarbij 16 en 17-jarigen geen plek hebben om te kunnen zitten.
 • Wij zijn voorstander van een maatschappelijke stage die vanuit de middelbare school wordt ondersteund. Het is belangrijk dat jonge mensen een bepaalde binding krijgen met de maatschappij en het verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd. Ook de initiatieven voor de zogenoemde ‘maatschappelijke dienstplicht’ steunen wij. Het geeft jonge mensen een positieve binding met hun omgeving en is nu op vrijwillige basis.