Samengevat

maandag 31 januari 2022

 • Meer ruimte voor ondernemers: minder regels en ruimere openingstijden voor de horeca.
 • Meer uitgaansgelegenheden voor jongeren toestaan en regels rondom evenementen versoepelen. 
 • Wij zijn geen voorstander van gasvrije wijken omdat wij denken dat het financieel niet haalbaar is. En de burger die kosten moet betalen. 
 • DURF staat pal voor meer democratie: referenda en de gekozen burgemeester. 
 • Immigratie zorgt voor veel problemen. Wij pleiten voor strenge integratie en geen voorrang meer van statushouders op een sociale huurwoning
 • De woningnood is dusdanig dat mensen zes jaar moeten wachten op een huurwoning. Dit willen wij veranderen door meer te gaan bouwen 
 • DURF wil een compromis zoeken tussen voorstanders en tegenstanders van de koopzondag. Wij willen daarom een proef met de zondagsopening om in kaart te brengen wat de impact is op onze gemeente.
 • DURF staat voor goede zorg en toegankelijkheid. Iedereen moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft.
 • In sommige wijken is de leefbaarheid ondermaats. Daar moeten we echt in investeren en daarom moeten er betere afspraken worden gemaakt met Dunavie om de huismeester terug te laten keren.
 • Wij willen een nachtbus. Dit verbetert de bereikbaarheid van de gemeente en zorgt voor een economische stimulans, voornamelijk in de zomermaanden.
 • Meer ruimte voor de natuur in onze gemeente. Zo willen we meer groen in de kernen, met name Rijnsburg en Valkenburg, en dat er geen bebouwing komt op de Kwakelwei.
 • Meer aandacht voor de lokale tradities en geschiedenis in het onderwijs. Zo willen wij dat alle scholieren eens de raadszaal bezoeken.