Sport

vrijdag 11 februari 2022

Voor een sportieve gemeente

 

  • DURF heeft oog voor alle sportverenigingen in onze gemeente. Groot of klein, bekend of minder bekende sporten, nieuw of traditioneel etc.
  • De binnensport staat voor ons op gelijke voet met de buitensport. De kansen om de binnensport te verbeteren moeten daarom worden gepakt, zoals bij Cleijn Duin.
  • De komende periode wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om de sporthal Cleijn Duin op te knappen en uit te breiden. DURF ziet hier verschillende kansen en neemt het initiatief van de Grasshoppers om de sporthal te vernieuwen serieus.
  • Bij nieuwe speeltuinen moeten ook publiek toegankelijke sporttoestellen komen. In andere gemeenten en landen functioneert dit goed om inwoners meer te laten sporten.
  • Het gebruik van Cruyff Courts willen wij de komende vier jaar extra stimuleren. Bij de torenflats in Katwijk-Noord zien wij hier nog voldoende ruimte voor.
  • De regelingen voor gezinnen met een kleinere beurs om te kunnen sporten zetten wij natuurlijk voort. De financiële positie van de ouders zou geen belemmering moeten zijn voor kinderen om wel of niet te kunnen sporten.