Veiligheid

vrijdag 11 februari 2022

Een veilige gemeente

 • Een veilig uitgaansklimaat is voor iedereen van belang, niet alleen voor mensen die daadwerkelijk uitgaan maar ook voor nabije bewoners. Wij blijven de komende jaren daarom inzetten op de aanwezigheid van politie op drukbezochte uitgaansdagen.
 • Het gebruik van verdovende middelen is een groot probleem met een impact op verschillende gebieden. De gemeente moet de komende jaren doorgaan met het sluiten van drugspanden en proberen drugshandel tegen te gaan.
 • Wij zijn tegenstander van het verbieden van vuurwerk in Katwijk. In plaats daarvan pleiten wij voor vuurwerkvrijezones waar wel daadwerkelijk gehandhaafd kan worden.
 • Het stelen van fietsen is een groot probleem in onze gemeente. Volgens de meest recente veiligheidsmonitor komt dit dan ook relatief het meest voor op de boulevard. Vanaf komende zomer zou het dan ook mogelijk moeten zijn om je fiets te stallen in een beveiligde fietsenstalling. Hiervoor had men al moeten kijken bij de bouw van de ondergrondse parkeergarage.
 • Het bouwen van beveiligde fietsenstallingen heeft ook ten gevolg dat het strand bereikbaar is voor hulpdiensten.
 • Regelmatig moeten er dagen worden georganiseerd bij de politie waarbij inwoners op legale wijze hun wapens kunnen inleveren.
 • Overlastgevende jongeren kan een grote ergernis zijn voor buurtbewoners. Hier moet tegen worden opgetreden, maar de faciliteiten voor jongeren moeten ook op orde. De jongerencentra moeten ook voor deze groep bereikbaar zijn.
 • DURF stimuleert het gebruik van whatsappgroepen door heel Katwijk. Dit is een positief middel om het aantal criminele activiteiten tegen te gaan. Ook moet het gebruik van Burgernet de komende jaren gepromoot worden. Hierbij kunnen de Buurtapps een belangrijke rol spelen.
 • De komende jaren moet er ingezet worden op het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit. Katwijk moet een gemeente worden met een ‘Blauwe Vlag’.
 • Op plekken waar er veelvuldig klachten zijn over te snel rijdende auto’s moeten controles verscherpt worden.
 • Op plekken waar er sprake is van veelvuldige overlast of criminele activiteiten moet er worden gekeken naar het plaatsen van cameratoezicht.
 • Bij overlast van jongeren moeten hun ouders zo snel mogelijk worden betrokken en worden zij gewezen op hun verantwoordelijkheid.
 • Aangifte doen op het politiebureau moet nog steeds mogelijk zijn. Er worden geen mensen aan de balie weggestuurd omdat het ook digitaal mogelijk.