Resultaten 2018-2022 (een selectie)

 1. Het kennis- en cultuurcentrum in de Noordzeepassage hebben wij weten tegen te houden. Dat heeft een besparing van minimaal 11 miljoen euro opgeleverd.
 2. Het verzet aangevoerd tegen de Hoornes Gasvrij. Veel inwoners delen deze mening en wij hebben dit in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Dit kritische geluid was de afgelopen vier jaar broodnodig.
 3. DURF stemde in 2019 als enige partij tegen het Klimaatakkoord. De kosten zijn enorm en er is onvoldoende steun onder de inwoners.
 4. In november 2019 kwamen wij als eerste met het voorstel voor een zelfbewoningsplicht om speculatie met woningen tegen te gaan. Dit is overgenomen door het college en wordt op dit moment verder uitgewerkt.
 5. Aangenomen voorstel van DURF extra woningen voor jongeren en alleenstaanden bij het project Frederiksoord-Zuid toe te voegen.
 6. Het nachtelijk openbaar vervoer is voor het eerst op de agenda gekomen door DURF. Arriva heeft op aandringen van de gemeente een berekening gemaakt en het zou 15.000 euro kosten. Wij willen deze pilot starten, maar een meerderheid houdt dit nog steeds tegen.
 7. In 2022 wisten wij samen met andere partijen meerdere voorstellen te laten aannemen om de Duinvallei in Katwijk aan den Rijn te behouden als evenemententerrein en het tunneltje ook voor automobilisten open te houden.
 8. Er is eindelijk een oplossing gevonden voor de Brouwerstraat. Omwonenden hebben hier te lang op moeten wachten en nu gaat er worden ingegrepen.
 9. We hebben ons ingezet tegen de leegstand van onze winkelcentra. Onze moties om een leegstandsboete in te voeren en een leegstandsmakelaar aan te stellen heeft het niet gered. In de volgende periode zullen wij ons hier wederom voor inzetten.
 10. De Kwakelwei blijft voorlopig nog steeds groen. Ons voorstel kon rekenen op een meerderheid dat er geen sprake moet zijn van bebouwing met dure huizen.
 11. Er is in deze raadsperiode werk gemaakt van handhaving en betaald parkeren op zondag. Dit is nu ook eindelijk ingevoerd en daar pleiten wij al sinds onze oprichting voor.
 12. Ons voorstel om een nieuw en modern wijkcentrum te realiseren in de Hoornes is aangenomen met een ruime meerderheid.
 13. Motie van DURF aangenomen voor opstellen uitvoeringsagenda eenzaamheid. In 2021 kwam die er ook daadwerkelijk, en met concrete voorstellen.
 14. Katwijk haalt relatief weinig (Europese) subsidies binnen. Naar aanleiding van een motie van ons deed de Rekenkamer onderzoek, en bevestigde onze vermoedens. De gemeente is nu bezig met het professionaliseren van de subsidieverwerving. 
 15. DURF wilde een raadsonderzoek naar het handelen van de gemeente rondom de financiele problemen rondom zorginstelling DSV. Helaas met één stem verschil verworpen. Daarop dienden we een motie van wantrouwen in - een derde van de gemeenteraad steunde ons hierin.
 16. Het college wilde een zorgcomplex op reformatorische grondslag in de Kalkhoven. DURF wilde een openbare aanbesting, om ook andere (seculiere) partijen een kans te geven. Zorg moet er voor iedereen zijn, ongeacht levensbeschouwing. Maar ons amandement haalde het niet. 
 17. Motie DURF schrappen voorrang statushouders op een woning, helaas afgewezen doordat onder andere CDA en VVD tegenstemden.
 18. Motie DURF digitale tool armoede om mensen te helpen met financiële zaken aangenomen én uitgevoerd. 
 19. DURF is groene partij en onze motie voor herplantplicht en een jaarlijkse rapportage werd aangenomen. 
 20. Op ons verzoek stuurt de burgemeester naar alle inwoners een brief met een oproep te gaan stemmen in maart 2022, en het belang van de gemeenteraad. Uit onderzoek blijkt dat dit de opkomst kan verhogen!